ELEVBETALING

Skolepenger

Skolepenger for MDD og Studiespesialisering Vg2 og Vg3 skoleåret 2017/2018 er kr 1500,- pr. måned i skoleårets 10 mnd (august-juni). Første betaling er et administrasjonsgebyr på kr 1250 som betales ved mottak av skoleplass. Andre betaling pr 1. august er på kr 250 og videre kr 1500 pr måned. I tillegg kommer leasing av MAC som er kr 450 pr mnd. i skoleårets 10 mnd.  Vg3 påbygg kan også lease PC for kr 450 pr mnd.  
Skolepenger for studiespesialisering Vg1 og for Vg3 påbygging skoleåret 2017/2018 er kun administrasjonsgebyret på kr 1250,- som betales ved mottak av skoleplass.

Størrelsen på skolepengene er i henhold til friskoleloven § 6-2. for å kompensere for reduserte statlig tilskudd som er på 85% av hva offentlige skoler får. Betalingen skjer ved autogiro og forfaller den 1. hver måned. Første betaling skjer ved mottak av skoleplass.

Mac/PC

Elever på Vg1 får Mac inkludert i skolepengene. Elever på Påbygg får tilbud om å lease PC for kr 450 pr måned i skoleårets 10 måneder. De må betale en måned ekstra for å beholde PC privat.

Skoleturer

Vg2 har obligatorisk hjelpesendingstur til Romania på 5 dager som en del av Kristendomskunnskapsfaget. Denne turen er inkludert i skolepengene. Vg3 har en frivillig faglig 4 dagers tur til London til ca. kr 4800,- Englandsturen på Vg3 er ikke medregnet i skolepengene.

STATENS LÅNEKASSE FOR UTDANNING

Stipendets størrelse for 2017/2018 er ennå ikke fastsatt, men for skoleåret 2016/2017 er de på henholdsvis kr. 991 og kr.42 610. I tillegg kan det gis behovsprøvd tilskudd til skolepenger og tilskudd til hjemreise for de som har lang reiseavstand.

INNSØKNING

Innsøkning til skolen skjer via VIGO innen fristen 1. mars. Søkere skal i tillegg fylle ut nettsøknadsskjemaet som ligger på skolens hjemmeside. Gjennom dette skjemaet får vi den informasjonen vi trenger om elevenes språkvalg fra ungdomsskolen, instrumentønsker, etc.

Alle nye søkere til KV må sende oss vitnemål, karakterutskrifter, evt fagbrev innen søknadsfristen.

Svar om skoleplass

Første inntak: Alle får svar på søknad om skoleplass innen 1. april. Skolemottaksbekreftelse må sendes til KV innen 15. april.

Andre inntak: Alle får svar på søknad om skoleplass innen 15. juni. Skolemottaksbekreftelse må sendes til KV innen 30. juni.

Kontakt oss gjerne ved spørsmål. Det er også mulig å sende oss epost. Bruk adressen post@kv.vgs.no

OPPTAKSKRAV

Opptak til Musikk, dans og drama skjer på bakgrunn av karakterene i avsluttende fag fra 8. og 9. klasse pluss 1. termin i 10. klasse. Vi foretar for tiden ikke opptaksprøver. De som ønsker å bli vurdert etter «prøvespilling» legger ved en demo. Denne blir vurdert sammen med karakterene. Elever som går på Vg1 eller Vg2 ved en annen videregående skole for musikk/dans/drama, legger i tillegg til vitnemål fra 10. klasse ved karakterutskrift fra 1. termin evt. Vg1 + 1. termin Vg2.

Opptak til Studiespesialisering skjer på bakgrunn av karakterene i avsluttende fag fra 8. og 9. klasse pluss 1. termin i 10. klasse.

Opptak til Vg3 påbygging skjer på bakgrunn av karakterer i Vg1 og Vg2. 

SØKERE FRA ANDRE FYLKER

Logg deg inn på VIGO.no.

Velg fylke: Vest-Agder

Velg skole: Kristen VGS Vennesla (friskole)

Design & utvikling: Digi Publishing AS

Cookies