LÅNEKASSEN
Kristen VGS Vennesla er offentlig godkjent i Norge, det vil si at du som elev kan søke om støtte fra lånekassen. Alle satsene under er fra skoleåret 2016/2017.

Grunnstipend
Formålet med stipendet er at alle elever skal ha muligheter til å ta videregående opplæring, uavhengig av familiens økonomiske situasjon. Stipendet behovsprøves mot forsørgernes inntekt og er på enten 1 031 kroner, 2 062 kroner eller 3 096 kroner per måned. Når du søker, sjekker vi automatisk om du har rett til grunnstipend. Vi henter opplysninger fra Skatteetaten og folkeregisteret.

Utstyrsstipend
Utstyrsstipend er ment å bidra til å dekke skolemateriell, som for eksempel leie av PC, kjøp av bøker eller kokkeklær. Du får kr 991 på studiespesialisering/påbygg og kr 2 195 på musikk, dans og drama.

Bostipend – borteboer
Du har bare rett til bostipend på 4 261 kroner i måneden, når du bor for deg selv.  Bostipendet er ikke behovsprøvd etter foreldreøkonomi og kommer i tillegg til eventuelle andre lån og stipend du kan ha rett til.

Skolepenger
Du kan låne inntil 25 728 kroner per skoleår til skolepenger når du er elev på en privat videregående skole hvor du betaler skolepenger. Lånet blir ikke behovsprøvd mot inntekten til foreldrene dine. Automatisk vurdering, du trenger ikke søke spesielt om skolepenger. Ekstra lån til skolepenger legges automatisk til hvis du søker om fullt stipend og lån på vanlig måte.

Søk om stipend via:Lånekassen.no

Design & utvikling: Digi Publishing AS

Cookies