Studiespesialisering er for deg som satser på en utdanning som krever realfagsfordypning, eller som ønsker å ha alle muligheter åpne ved ett av landets mange universiteter og høyskoler.

KV tilbyr utdanningsprogrammet for studiespesialisering. Dette utdanningsprogrammet gir deg den studiekompetansen som kreves for å komme inn på universiteter og høyskoler. I Vg1 er alle fagene fellesfag. På Vg2 og Vg3 må du velge programfag med tilsammen 15 timer (20 timer) i uken. Velger du programfagsområde realfag gir dette deg de fagene du trenger for å komme inn på videre studier som krever spesiell studiekompetanse. Dette gjelder ikke videre studier som krever kjemi 1 og 2.

I programområdet for studiespesialisering får du:

  • Fordypning i fagene Matematikk, Fysikk.
  • Studietur til utlandet.
  • 5 timer (10 timer) valgfritt programfag.
  • Samarbeide med elevene på musikk, dans og drama.
  • Daglige oppdateringer av undervisningsopplegg på itslearning.
  • Dyktige lærere som ser den enkelte elev.
  • Leasing av Mac/PC.

Fagoversikt:

Fellesfag
Vg1
Vg2
Vg3
Norsk
4 t
4 t
6 t
Matematikk
(1P,1T,2P,2T,R1,R2)
5 t
3 t*

Naturfag
5 t


Engelsk
5 t


Fremmedspråk (Spansk 1,2,1+2)
4 t
4 t
5 t*
Geografi
2 t


Samfunnsfag
3 t


Kroppsøving
2 t
2 t
2 t
Kristendomskunnskap
2,5 t
2,5 t *

Historie

2 t
4 t
Religion og etikk


3 t
Sum fellesfag
32 t
18 t
15 t (20 t)*

Vg2:

* Du kan velge å ta faget Matematikk R1. Elever som tar faget Matematikk R1, skal ikke ha Matematikk 2P. Matematikk R1 er 5 timer.

* Faget Kristendomskunnskap er obligatorisk for alle elever på KV. Dette faget kan ikke søkes fritak fra. I Vg2 gjennomfører KV obligatorisk hjelpesendingstur til Romania. Denne turen er obligatorisk for alle elever og er en del av Kristendomskunnskapsfaget.

Vg3:

* KV tilbyr Spansk 1, Spansk 2 og Spansk 1+2. Elever som ikke har hatt fremmedspråk på ungdomskolen skal ha 5 timer med fremmedspråk.

Skolen tilbyr ett programområde:

I Vg2 må du ha ett fordypningsfag som du viderefører til Vg3.

Språk, samfunnsfag og økonomi.
Vg2
Vg3
Sosiologi og sosialantropologi  
5 t

Samfunnsøkonomi 1 og 2
5 t
5 t
Politikk, individ og samfunn

5 t
Sum fordypningsfag
10 t
10 t


Valg av et programfag:

Enten

ProgramfagVg2Vg3
Musikk, dans og drama
5 t

Eller

ProgramfagVg2Vg3
Fysikk 15 t
Matematikk R2
5 t *

* I Vg2 tilbyr vi Matematikk R1. Dersom du ønsker spesiell studiekompetanse for å komme inn på for eks ingeniør kan du velge Fysikk 1 og R2. For videre studier til ingeniør må du ha Matematikk R2 i tillegg.Les mer om fagene på vilbli.no

Les mer om læreplanene på UDIR.no

Design & utvikling: Digi Publishing AS

Cookies