MIN SIDE
KV har et eget utarbeidet fraværssystem som elever og foresatte skal bruke for å dokumentere fravær og søke om planlagt fravær. Dette fraværssystemet kalles Min side. Alle elever og foresatte må registrere seg i dette systemet for å kunne dokumentere fravær og søke om planlagt fravær. Elever under 18 år kan ikke godkjenne sitt eget fravær og skal gjøres av foresatte. Elever over 18 år kan godkjenne sitt eget fravær.

Fremgangsmåte Elevregistrering Min side
 1. Åpne nettsiden minside.kv.vgs.no
 2. Trykk på knappen Elevregistrering til høyre.
 3. Skriv inn info. (Sjekk nøye om at ditt tlf nummer er riktig)
 4. Godkjenning kommer på e-post og du bli bedt om å opprette passord.
 5. Hvis ingen e-post er kommet etter 5 min, kan du ta glemt passord på minside.kv.vgs.no og få tilsendt nytt.
 6. Gå inn på minside.kv.vgs.no og logg inn med din e-post og passord.
 7. Du får tilsendt engangskode som melding på din mobil.
Fremgangsmåte Foresatteregistrering Min side
 1. Åpne nettsiden minside.kv.vgs.no
 2. Trykk på knappen Foresatteregistrering til høyre.
 3. Skriv inn info. (Sjekk nøye om at ditt tlf nummer er riktig)
 4. Godkjenning kommer på e-post og du bli bedt om å opprette passord.
 5. Hvis ingen e-post er kommet etter 5 min, kan du ta glemt passord på minside.kv.vgs.no og få tilsendt nytt.
 6. Gå inn på minside.kv.vgs.no og logg inn med din e-post og passord.
 7. Du får tilsendt engangskode som melding på din mobil.
Faneoversikt Elever Min side
Forside – Oversikt over fravær
Elever – Andre elever på skolen
Skjemaer – Permisjons søknad (Foresatt må gjøre dette for eleven)
Skjemaer – Varsler (Oversikt over varsler som er registrert)

Faneoversikt Foresatte Min side
Forside - Oversikt over fravær
Legg til barn - Trengs kun hvis eleven er over 18
Skjemaer Permisjon – Her kan man søke permisjon for eleven
Skjemaer Varsler – Oversikt og godkjenning om at varslene er lest

* For eventuell hjelp med Min side ta kontakt med dataansvarlig Raymond Rønning på epost: it@kv.vgs.no evt. tlf 901 98 122.

Design & utvikling: Digi Publishing AS

Personvern