STATENS LÅNEKASSE FOR UTDANNING

Utstyretsstipendets størrelse er på kr 1014 for studiespesialisering og påbygg. For MDD er det kr 2245.
Grunnstipend for elever fra familier med svak økonomi (behovsprøvd) kan være på kr 1055, 2109 eller 3167.
Borteboerstipend ligger på kr 4359 per måned.

INNSØKNING

Innsøkning til skolen skjer via VIGO innen fristen 1. mars. Søkere skal i tillegg fylle ut nettsøknadsskjemaet som ligger på skolens hjemmeside. Gjennom dette skjemaet får vi den informasjonen vi trenger om elevenes språkvalg fra ungdomsskolen, instrumentønsker, etc.

Alle nye søkere til KV må sende oss vitnemål, karakterutskrifter, evt fagbrev innen søknadsfristen.

Svar om skoleplass

Første inntak: Alle får svar på søknad om skoleplass innen 1. april. Skolemottaksbekreftelse må sendes til KV innen 15. april.

Andre inntak: Alle får svar på søknad om skoleplass innen 15. juni. Skolemottaksbekreftelse må sendes til KV innen 30. juni.

Kontakt oss gjerne ved spørsmål. Det er også mulig å sende oss epost. Bruk adressen post@kv.vgs.no

OPPTAKSKRAV

Opptak til Musikk, dans og drama skjer på bakgrunn av karakterene i avsluttende fag fra 8. og 9. klasse pluss 1. termin i 10. klasse. Vi foretar for tiden ikke opptaksprøver. De som ønsker å bli vurdert etter «prøvespilling» legger ved en demo. Denne blir vurdert sammen med karakterene. Elever som går på Vg1 eller Vg2 ved en annen videregående skole for musikk/dans/drama, legger i tillegg til vitnemål fra 10. klasse ved karakterutskrift fra 1. termin evt. Vg1 + 1. termin Vg2.

Opptak til Studiespesialisering skjer på bakgrunn av karakterene i avsluttende fag fra 8. og 9. klasse pluss 1. termin i 10. klasse.

Opptak til Vg3 påbygging skjer på bakgrunn av karakterer i Vg1 og Vg2. 

SØKERE FRA ANDRE FYLKER

Logg deg inn på VIGO.no.

Velg fylke: Vest-Agder

Velg skole: Kristen VGS Vennesla (friskole)

Design & utvikling: Digi Publishing AS

Personvern