Omregulering

Informasjon til elever og foresatte

Med tanke på innsøking neste år og pågående omreguleringsplaner finner vi det riktig å informere om våre framtidsplaner og pågående prosesser.

Vi er veldig begeistret fordi Stortinget har bevilget oss et særtilskudd for 2018 på 2,5 millioner kroner og dette er en ordning som fornyes årlig når man først er kommet inn på den; ref. Kongshaug Musikkgymnas og Steinerskolen i Oslo. Dette er virkelig en flott anerkjennelse fra “høyeste hold” der KrF har vært pådriveren og fått dette gjennom med full oppbakking fra Fremskrittspartiet og Høyre. Denne ordningen gir oss nye muligheter for utvidelse av vårt tilbud og enda mer fokus på teknisk utstyr og avansert programvare til glede for våre elever. Vi er også i ferd med å etablere en “misjonslinje”, dvs. studiespesialisering med fokus på misjonsvirksomhet. Her etablerer vi 3 nye fag fra høsten 2018.

I disse dager jobber vi intenst med planleggingen av en stor forestilling på Q42 mandag 12. Februar kl. 19.30. På denne forestillingen vil vi vise fram både musikk, dans og drama på en spennende måte. Ønsker alle hjertelig velkommen til denne forestillingen!

Når det gjelder skolens beliggenhet har vi sterk tro på at et flertall av politikerne i Vennesla ønsker å beholde skolen der den ligger nå. Kommunestyret har gitt oss tillit ved å innvilge oss totalt 6 års dispensasjon som eventuelt må fornyes med 1 år til hvis ikke omreguleringsplanen er ferdig godkjent innen skolestart neste år.

Selve omreguleringsprosessen er godt i gang. Skolens eiere har sendt inn en grundig bearbeidet søknad om dette i november 2017 og saken er til behandling hos administrasjonen i Vennesla Kommune. Når de har fått svar på alle sine spørsmål skal saken behandles politisk. Vi håper at saksbehandlingen skal være ferdig i løpet av mars-april d.å.

Det har vært reist spørsmål om hva som skjer dersom søknaden om omregulering ikke går igjennom. Skolestyret og eierne har tatt høyde for at det er en liten mulighet for at det kan skje, selv om man ville stille seg uforstående til et slikt vedtak. Uansett har vi tro på at politikerne i Vennesla vil forlenge dispensasjonen slik at vi får tid til å etablere oss i nye bygninger. Dersom man i verste fall opplever at politikerne i Vennesla ikke ønsker skolen her, har vi undersøkt mulighetene for å flytte skolen til f.eks. Kristiansand eller annen plassering i Vennesla. Fylkesmannen bekrefter at vi kan legge skolen hvor vi vil innenfor Vest-Agder Fylke så fremt vi har godkjente lokaler å flytte til. Det åpner mange muligheter for oss og kan bli en veldig spennende prosess hvis det blir eneste utvei.

Skolens ledelse er meget optimistiske på skolens framtid og ser fram til å ta imot nye søkere fra fjern og nær neste skoleår. De nærmeste ukene har vi fokus på markedsføring, forestillingen på Q42 og forberedelse av oppstart neste år med nye elever og nye tilbud. Elevhjemmet er klar til 30 elever langveis fra og vi opprettholder kontakten med utleiere i nærmiljøet rundt skolen for dem som vil bo privat.

Vi opplever særtilskuddet som et ”håndtrykk fra himmelen” som vil bety mye for skolens videre utvikling. Ved hjelp av særtilskuddet og mange gode krefter både i og utenfor skolen vil vi stå sammen om å skape en av Norges beste skoler både faglig og sosialt. Vi spisser vår kristne profil og ønsker å framstå som et godt alternativ til de offentlige skolene i et stadig mer sekularisert samfunn. Vårt slagord “Kunnskap & Begeistring” skal være grunnlaget for vårt arbeid og KV skal være: Skolen du gleder deg til!

Vi ønsker på denne måten å styrke og velsigne våre elever og være en positiv faktor i samfunnet!

Har dere ytterligere spørsmål eller behov for informasjon så vær velkommen til å ta kontakt.

Vennesla 22.01.2018

Mvh

Harald Rønning
Rektor

Design & utvikling: Digi Publishing AS

Personvern