På programområdet for dans vil du lære mye om bruk av kroppen i ulike settinger: forskjellige typer musikk, samdans, formasjoner, bruk av rom etc. Det kreves at du liker å bruke kroppen din i bevegelse og at du er motivert for å trene.

Du bør i utgangspunktet ha evner og anlegg for utdanningsprogrammet. Opplæringa stiller krav til kunstnerlige evner. Danselinja passer for deg som kan tenke deg å utforske dans som mer enn en hobby, vil ta en høyere utdanning innen dans, og etter endt utdanning kan tenke deg å arbeide videre med dans, enten som pedagog, utøver eller koreograf.

Programområdet for dans har godt utdannede lærere med mye erfaring fra både nasjonale og internasjonale scener. Som danseelev ved KV – Kristen VGS Vennesla får du tett oppfølging og en givende skolehverdag.

Noen av fagområdene du vil møte innen programfaget dans er:

  • Danseteknikker: jazz, klassisk og moderne/samtidsdans.
  • Bevegelse og tverrfaglig arbeid med musikk, dans og drama.
  • Undervisning i dansesjangerene klassisk ballet, jazz og moderne/samtidsdans.
  • Hvordan skape og jobbe med koreografi, forestillingsarbeid og show.
  • Muligheten til å delta på forestillinger.
  • Danseteori og dansehistorie.

Fagoversikt:

Norsk
4 t
4 t
6 t
Matematikk
(1P,1T,2P)
5 t
3 t

Naturfag
5 t


Engelsk
5 t


Fremmedspråk (Spansk 1,2,1+2)
4 t
4 t
5 t*
Kristendomskunnskap
2,5 t
2,5 t *

Geografi

2 t

Historie

2 t
4 t
Samfunnsfag

3 t

Religion og etikk


3 t
Sum fellesfag
25 t
21 t
13 (18)* t

Vg2:

* Faget Kristendomskunnskap er obligatorisk for alle elever på KV. Dette faget kan ikke søkes fritak fra. I Vg2 gjennomfører KV obligatorisk hjelpesendingstur til Romania. Denne turen er obligatorisk for alle elever og er en del av Kristendomskunnskapsfaget.

Vg3:

* KV tilbyr Spansk 1, Spansk 2 og Spansk 1+2. Elever som ikke har hatt fremmedspråk på ungdomskolen skal ha 5 timer med fremmedspråk. Elevene dette gjelder får redusert antall programfagstimer.

Programfag
Vg1
Vg2
Vg3
Musikk, dans og drama
5 t


Bevegelse
2 t


Danseteknikker
5 t


Grunntrening i dans 1 og 2

2 t
2 t
Dans i perspektiv 1 og 2

5 t
5 t
Scenisk dans 1,2 og 3

5 t
10 t
Scenisk dans fordypning 1 og 2

5 t
5 t*
Sum programfag
12 t
17 t
22 t(17 t)*

Vg3:

* De elevene som ikke har hatt fremmedspråk på ungdomskolen skal ha 5 timer med fremmedspråk. På dans betyr dette at elevene som skal ha fremmedspråk ikke får faget Scenisk dans fordypning 2.

Les mer om fagene på vilbli.no 

Les mer om læreplanene på UDIR.no


Man får sjansen til å bruke sine danseegenskaper og sin kreativitet, i tillegg til alt man lærer av teknikker innenfor jazz, moderne og klassisk.
Irene Rønning
Da jeg begynte å danse var jeg redd for å bli rettet på. Nå har jeg skjønt at det å bli rettet på ikke nødvendigvis vil si at man gjør ting dårlig, men at lærerne vil mitt beste og at de ønsker å hjelpe meg til å gjøre ting bedre.
Linn Helene Pedersen

 

Design & utvikling: Digi Publishing AS

Personvern