På programområdet for dans vil du lære mye om bruk av kroppen i ulike settinger: forskjellige typer musikk, samdans, formasjoner, bruk av rom etc. Det kreves at du liker å bruke kroppen din i bevegelse og at du er motivert for å trene.

Du bør i utgangspunktet ha evner og anlegg for utdanningsprogrammet. Opplæringa stiller krav til kunstnerlige evner. Danselinja passer for deg som kan tenke deg å utforske dans som mer enn en hobby, vil ta en høyere utdanning innen dans, og etter endt utdanning kan tenke deg å arbeide videre med dans, enten som pedagog, utøver eller koreograf.

Programområdet for dans har godt utdannede lærere med mye erfaring fra både nasjonale og internasjonale scener. Som danseelev ved KV – Kristen VGS Vennesla får du tett oppfølging og en givende skolehverdag.

Noen av fagområdene du vil møte innen programfaget dans er:

  • Danseteknikker: jazz, klassisk og moderne/samtidsdans.
  • Bevegelse og tverrfaglig arbeid med musikk, dans og drama.
  • Undervisning i dansesjangerene klassisk ballet, jazz og moderne/samtidsdans.
  • Hvordan skape og jobbe med koreografi, forestillingsarbeid og show.
  • Muligheten til å delta på forestillinger.
  • Danseteori og dansehistorie.

Fagoversikt:

Norsk
4 t
4 t
6 t
Matematikk (1P, 1T, 2P, S1)
5 t
3 t

Naturfag
5 t


Engelsk
5 t


Fremmedspråk (Spansk 1,2,1+2)
4 t
4 t
5 t*
Kristendomskunnskap
2,5 t
2,5 t *

Geografi

2 t

Historie

2 t
4 t
Samfunnsfag

3 t

Religion og etikk


3 t
Sum fellesfag
25 t
21 t
13 (18)* t

Vg2:

* Faget Kristendomskunnskap er obligatorisk for alle elever på KV. Dette faget kan ikke søkes fritak fra. I Vg2 gjennomfører KV obligatorisk hjelpesendingstur til Romania. Denne turen er obligatorisk for alle elever og er en del av Kristendomskunnskapsfaget.

Vg3:

* KV tilbyr Spansk 1, Spansk 2 og Spansk 1+2. Elever som ikke har hatt fremmedspråk på ungdomskolen skal ha 5 timer med fremmedspråk. Elevene dette gjelder får redusert antall programfagstimer.

Programfag
Vg1
Vg2
Vg3
Musikk, dans og drama
5 t


Bevegelse
2 t


Danseteknikker
5 t


Grunntrening i dans 1 og 2

2 t
2 t
Dans i perspektiv 1 og 2

5 t
5 t
Scenisk dans 1,2 og 3

5 t
10 t
Scenisk dans fordypning 1 og 2

5 t
5 t*
Sum programfag
12 t
17 t
22 t(17 t)*

Vg3:

* De elevene som ikke har hatt fremmedspråk på ungdomskolen skal ha 5 timer med fremmedspråk.

Les mer om fagene på vilbli.no 

Les mer om læreplanene på UDIR.no


Man får sjansen til å bruke sine danseegenskaper og sin kreativitet, i tillegg til alt man lærer av teknikker innenfor jazz, moderne og klassisk.
Irene Rønning
Da jeg begynte å danse var jeg redd for å bli rettet på. Nå har jeg skjønt at det å bli rettet på ikke nødvendigvis vil si at man gjør ting dårlig, men at lærerne vil mitt beste og at de ønsker å hjelpe meg til å gjøre ting bedre.
Linn Helene Pedersen

 

Design & utvikling: Digi Publishing AS

Personvern