I programområdet for drama får du utviklet dine skuespillerferdigheter, jobbet tett med klassekamerater i ensemblearbeid, og utviklet din formidlingsevne. Vi setter opp både klassikere og skuespill av nyere dato. Du vil ikke bare lære deg hva det vil si å stå på en scene, du vil også få erfaring med alle teaterets ansvarsområder og innsikt i teaterteori, metoder og historie.

Drama er scenisk samspill, kreativitet, lek og utfoldelse, fysisk bevisstgjøring, stemmebruk, rollearbeid og improvisasjon. Gjennom skuespillerutvikling blir man også godt kjent med seg selv. Man opplever å være del av et ensemble og det kreative gruppearbeidet er med på å skape et sterkt samhold i klassen.

Programfagsområdet for drama gir deg generell studiekompetanse, samt grunnlag for videre scenisk utdanning i innland og utland.

I programfagsområdet for drama får du kunnskap om og erfaring med:

  • Skuespillerutvikling.
  • Ensembleutvikling.
  • Forestillingsarbeid.
  • Regi og konseptutvikling.
  • Dramatisk tekst, form, sjanger og spillestil.
  • Skapende arbeid og scenisk formidling.
  • Fysisk grunnlagstrening.
  • Teaterhistorie, teaterteori- og analyse.
  • Dramapedagogisk forståelse og praksis.
  • Fortellerkunst.

Fagoversikt:

Fellesfag
Vg1
Vg2
Vg3
Norsk
4 t
4 t
6 t
Matematikk (1P, 1T, 2P, S1)
5 t
3 t*

Naturfag
5 t


Engelsk
5 t


Fremmedspråk (Spansk 1,2,1+2)
4 t
4 t
5 t*
Kristendomskunnskap
2,5 t
2,5 t*

Geografi

2 t

Historie

2 t
4 t
Samfunnsfag

3 t

Religion og etikk


3 t
Sum fellesfag
25 t
21 t
13 (18)* t

Vg2:

* Faget Kristendomskunnskap er obligatorisk for alle elever på KV. Dette faget kan ikke søkes fritak fra. I Vg2 gjennomfører KV obligatorisk hjelpesendingstur til Romania. Denne turen er obligatorisk for alle elever og er en del av Kristendomskunnskapsfaget.

Vg3:

* KV tilbyr Spansk 1, Spansk 2 og Spansk 1+2. Elever som ikke har hatt fremmedspråk på ungdomskolen skal ha 5 timer med fremmedspråk. Elevene dette gjelder får redusert antall programfagstimer.

Programfag Drama
Vg1
Vg2
Vg3
Musikk, dans og drama
5 t


Bevegelse
2 t


Teaterensemble
5 t


Teater og bevegelse 1 og 2

2 t
2 t
Teater i perspektiv 1 og 2

5 t
5 t
Teaterproduksjon 1 og 2

5 t
 5 t
Teaterproduksjon fordypning 1 og 2

5 t
5 t*
Drama og samfunn


5 t
Sum programfag
12 t
17 t
22 t (17 t)*

Vg3:

* De elevene som ikke har hatt fremmedspråk på ungdomskolen skal ha 5 timer med fremmedspråk.


Les mer om fagene på vilbli.no

Les mer om læreplanene på UDIR.no


Drama er utrolig lærerikt og gøy! Med gode lærere og medelever, passer drama supert for de som liker gruppearbeid.
Connie Jeanette Brandal
Det beste med å gå på drama, er at du lærer både mer om faget og mer om deg selv.
Christine Amodei

 

Design & utvikling: Digi Publishing AS

Personvern