Vi starter studiespesialiserende linje med fordypning i MISJON fra høsten 2018!

(Søk på studiespesialiserende på VIGO og misjonslinje på skolens eget søknadsskjema på hjemmesiden)

Alle med rett til videregående opplæring (såkalt ungdomsrett) kan søke.

Studiespesialiserende linje med fordypning i misjon, kommer bl.a. til å ha disse fordypningsfagene: a) Sosialkunnskap Vg2. Politikk og menneskerettigheter Vg3
b) Medie- og informasjonskunnskap 1 og 2, Vg2 og Vg3.
c) Entreprenørskap og Bedriftsutvikling 1 og 2, Vg2 og Vg3.
Deler av undervisningen vil bli på engelsk.

Vi har fått med oss gode samarbeidspartnere, som på ulike måter vil hjelpe oss med å gi elevene god oppdatert kunnskap og opplevelser knyttet fagene:
  • Pinsemisjonen - tidligere kalt PYM – Pinsebevegelsens ytre misjon.
  • IBRA Media.
Vi er også i dialog med andre mulige samarbeidspartnere. Ovennevnte samarbeidspartnere, vil også bidra i planlegging av våre turer og fagdager. Skolen har planlegging av:
  • Tur til Israel for Vg2 stud. spes. i februar – uke 6. og 7. 2019.
  • 3 ukers tur for Vg3 stud. spes til Afrika i perioden feb. - mar. 2020.
Elevene på dette studiet, vil gjennomføre flere aktiviteter for å skaffe inntekter til gjennomføring av hjelpearbeid og turene som arrangeres.

For mer info kontakt Kent Andersen tlf. 466 26 838 eller Harald Rønning tlf. 932 64 715.

Design & utvikling: Digi Publishing AS

Personvern