I programområdet for musikk får du utviklet dine musikalske ferdigheter, både praktiske og teoretiske, i et kreativt og inspirerende miljø. Vi har hentet flere av våre musikklærere direkte fra musikkbransjen. De har stor faglig bredde og lang erfaring som frilansmusikere for kjente artister eller band, som produsenter og studiomusikere.

Ved KV – Kristen VGS Vennesla er hovedfokuset populærmusikk, spesielt innen pop/rock/jazz. Vi bruker derfor mye tid til å spille sammen i samspillgrupper. Vi har ukentlige framføringer, der elevene både får fremført selv, og vurdert andre. Praktiske tema som tas opp er blant annet hvordan oppføre seg på en scene, sceneangst, hvordan skru bra gitarlyd, monitoring, formidling o.l.

Hva kjennetegner musikklinja ved KV:

  • Hovedfokus på populærmusikk (pop/rock/jazz etc).
  • Unge høytutdannede musikklærere som selv er aktive i musikkbransjen #p3gull #TheHit #TheVoice
  • Ukentlige elevkonserter med konstruktiv tilbakemelding fra medelever og lærere.
  • Svært gode øvingsmuligheter, bl.a tre nye øvingsbinger utstyrt med godt musikkutstyr. #nøkkelkort #øv24/7
  • Spennende seminar, som hvordan man kan takle nervøsitet og sceneangst, hvordan man kan skru bra instrumentlyd, monitoring, musikkformidling o.l.
  • Mange fremføringssituasjoner (skoleforestillinger, konserter, forestillinger og større oppsetninger).
  • Mac til alle elever med de mest aktuelle musikkprogrammene.
  • Springbrett til høyere musikkutdanning #insideinformation

Fagoversikt:

Fellesfag
Vg1
Vg2
Vg3
Norsk
4 t
4 t
6 t
Matematikk (1P, 1T, 2P, S1)
5 t
3 t*

Naturfag
5 t


Engelsk
5 t


Fremmedspråk (Spansk 1,2,1+2)
4 t
4 t
5 t*
Kristendomskunnskap
2,5 t
2,5 t*

Geografi

2 t

Historie

2 t
4 t
Samfunnsfag

3 t

Religion og etikk


3 t
Sum fellesfag
25 t
21 t
13 (18)* t

Vg2:

* Faget Kristendomskunnskap er obligatorisk for alle elever på KV. Dette faget kan ikke søkes fritak fra. I Vg2 gjennomfører KV obligatorisk hjelpesendingstur til Romania. Denne turen er obligatorisk for alle elever og er en del av Kristendomskunnskapsfaget.

Vg3:

* KV tilbyr Spansk 1, Spansk 2 og Spansk 1+2. Elever som ikke har hatt fremmedspråk på ungdomskolen skal ha 5 timer med fremmedspråk. Elevene dette gjelder får redusert antall programfagstimer.

Programfag
Vg1
Vg2
Vg3
Musikk, dans og drama
5 t


Musikk
5 t*


Lytting
2 t


Instrument, kor og samspill 1 og 2

5 t*
5 t*
Musikk i perspektiv 1 og 2

5 t
5 t
Musikk fordypning 1 og 2

5 t
5 t*
Ergonomi og bevegelse 1 og 2

2 t
2 t
Instruksjon og ledelse


5 t
Sum programfag
12 t
17 t
22 t (17 t)*

Vg1:

* Faget Musikk består av 1 t hovedinstrument, 0,5 t bi-instrument 1, 0,5 t bi-instrument 2, 2 t samspill og 1 t anvendt musikklære.

Vg2:

* Faget Instrument, kor og samspill 1 består av 1 t hovedinstrument, 1 t bi-instrument piano og besifringslære (annet bi-instrument for elever med hovedinstrument piano), 1,5 t samspill og 1,5 t kor.

Vg3:

* Faget Instrument, kor og samspill 2 består av 1 t hovedinstrument, 1,5 t samspill, 1,5 t kor og 1 time øvingslære.

* Elever som ikke har hatt fremmedspråk på ungdomskolen skal ha 5 t med fremmedspråk. Av de elevene som ikke skal ha fremmedspråk tilbys faget Musikk fordypning 2. Elevene som kan velge dette faget må ha over karakteren 4 fra faget Musikk fordypning 1.


Les mer om fagene på vilbli.no

Les mer om læreplanene på UDIR.no


Det som eg tykkjer var det beste ved å gå på VMG var fokuset på kvar enkelt elev, der eg kunne merke tydeleg at lærarane brydde seg om min utvikling. Eg likte også det at eg kunne velje sjølv kva eg ville dykke djupare inn i, samtidig som at eg fekk prøve meg på mykje nytt og forskjellig.
Auver Gaaren
Jeg liker at vi har fokus på samspill og at vi lærer mye om hvordan det er å være musiker, ikke bare å mestre instrumentet.
Øystein Hodnemyr

Design & utvikling: Digi Publishing AS

Personvern