På KV har vi sosialrådgiver som er tilgjengelig et par dager i uka. Sosialrådgiveren på skolen har ansvar for alt som har med tilrettelegging og spesialundervisning, dersom du skulle ha behov for dette. Om du har papirer fra ungdomsskolen er det viktig at skolen får dette, slik at sosialrådgiveren kan sette seg inn i din opplæringssituasjon.
Sosialrådgiveren samarbeider tett både med faglærere og PPT-tjenesten for å ivareta elevenes behov. Sosialrådgiver har ansvar for å hjelpe elever og lærere med faglige tilrettelegginger der elever ikke har tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet. Du som elev kan også selv ta kontakt med sosialrådgiveren på skolen dersom du har faglige vansker du ønsker hjelp med eller skoledagen er tøff.

Sosialrådgiver kan hjelpe deg med følgende:
  • Rådgivning og veiledning i forhold til utdanningsvalg/karrierevalg/valgfag ved skolen.
  • Faglige utfordringer på skolen
  • Hjelp til formidling av kontakt med helsevesen/andre instanser
  • Faglig tilrettelegging 
  • Andre konkrete utfordringer knyttet til skolehverdagen.
Vi på skolen skal så godt vi kan legge til rette om det er spesielle utfordringer som gjør skolehverdagen krevende. Vi har tett dialog med PPT og kobler inn de for råd og løsninger dersom det er nødvendig. Vi vil minne om at skolen ikke kan ta ansvar for helsemessige utfordringer og diagnoser hvor helsevesenet er rett instans. Om du trenger hjelp til å kontakte helsevesen, kan rådgiver eller helsesøster hjelpe deg med dette.

Skjemaer til bruk i forhold til sosialrådgivertjenesten
Søknad om særlig tilrettelegging: Skjema

Ta gjerne kontakt:
Sophia Mendoza-Jeffs
Rådgiver, sophia@kv.vgs.no

Design & utvikling: Digi Publishing AS

Personvern