ELEVBETALING

Skolepenger
Skolepenger for MDD og Studiespesialisering Vg2 og Vg3 skoleåret 2017/2018 er kr 1500,- pr. måned i skoleårets 10 mnd (august-juni). Første betaling er et administrasjonsgebyr på kr 1250 som betales ved mottak av skoleplass. Andre betaling pr 1. august er på kr 250 og videre kr 1500 pr måned. I tillegg kommer leasing av MAC som er kr 450 pr mnd. i skoleårets 10 mnd.  Vg3 påbygg kan også lease PC for kr 450 pr mnd.  
Skolepenger for studiespesialisering Vg1 og for Vg3 påbygging skoleåret 2017/2018 er kun administrasjonsgebyret på kr 1250,- som betales ved mottak av skoleplass.
Størrelsen på skolepengene er i henhold til friskoleloven § 6-2. for å kompensere for reduserte statlig tilskudd som er på 85% av hva offentlige skoler får. Betalingen skjer ved autogiro og forfaller den 1. hver måned. Første betaling skjer ved mottak av skoleplass.
Mac/PC
Elever på Vg1 får Mac inkludert i skolepengene. Elever på Påbygg får tilbud om å lease PC for kr 450 pr måned i skoleårets 10 måneder. De må betale en måned ekstra for å beholde PC privat.
Skoleturer
Vg2 har obligatorisk hjelpesendingstur til Romania på 5 dager som en del av Kristendomskunnskapsfaget. Denne turen er inkludert i skolepengene. Vg3 har en frivillig faglig 4 dagers tur til London til ca. kr 4800,- Englandsturen på Vg3 er ikke medregnet i skolepengene.

LÅNEKASSEN
Kristen VGS Vennesla er offentlig godkjent i Norge, det vil si at du som elev kan søke om støtte fra lånekassen. Alle satsene under er fra skoleåret 2016/2017.

Grunnstipend
Formålet med stipendet er at alle elever skal ha muligheter til å ta videregående opplæring, uavhengig av familiens økonomiske situasjon. Stipendet behovsprøves mot forsørgernes inntekt og er på enten 1 031 kroner, 2 062 kroner eller 3 096 kroner per måned. Når du søker, sjekker vi automatisk om du har rett til grunnstipend. Vi henter opplysninger fra Skatteetaten og folkeregisteret.

Utstyrsstipend
Utstyrsstipend er ment å bidra til å dekke skolemateriell, som for eksempel leie av PC, kjøp av bøker eller kokkeklær. Du får kr 991 på studiespesialisering/påbygg og kr 2 195 på musikk, dans og drama.

Bostipend – borteboer
Du har bare rett til bostipend på 4 261 kroner i måneden, når du bor for deg selv.  Bostipendet er ikke behovsprøvd etter foreldreøkonomi og kommer i tillegg til eventuelle andre lån og stipend du kan ha rett til.

Skolepenger
Du kan låne inntil 25 728 kroner per skoleår til skolepenger når du er elev på en privat videregående skole hvor du betaler skolepenger. Lånet blir ikke behovsprøvd mot inntekten til foreldrene dine. Automatisk vurdering, du trenger ikke søke spesielt om skolepenger. Ekstra lån til skolepenger legges automatisk til hvis du søker om fullt stipend og lån på vanlig måte.

Søk om stipend via:Lånekassen.no

Design & utvikling: Digi Publishing AS

Personvern