Studiespesialisering er for deg som satser på en utdanning som krever realfagsfordypning, eller som ønsker å ha alle muligheter åpne ved ett av landets mange universiteter og høyskoler.

KV tilbyr utdanningsprogrammet for studiespesialisering. Dette utdanningsprogrammet gir deg den studiekompetansen som kreves for å komme inn på universiteter og høyskoler. I Vg1 er alle fagene fellesfag. På Vg2 og Vg3 må du velge programfag med tilsammen 15 timer (20 timer) i uken. Velger du programfagsområde realfag gir dette deg de fagene du trenger for å komme inn på videre studier som krever spesiell studiekompetanse. Dette gjelder ikke videre studier som krever kjemi 1 og 2. Se også mulighetene for fordypning i Misjonslinje på egen fane.

I programområdet for studiespesialisering får du:

  • Programområde språk, samfunnsfag og økonomi
  • Studietur til utlandet.
  • Daglige oppdateringer av undervisningsopplegg på itslearning.
  • Dyktige lærere som ser den enkelte elev.
  • Leasing av Mac/PC.

Fagoversikt:

Fellesfag
Vg1
Vg2
Vg3
Norsk
4 t
4 t
6 t
Matematikk (1P, 1T, 2P, S1)
5 t
3 t*

Naturfag
5 t


Engelsk
5 t


Fremmedspråk (Spansk 1,2,1+2)
4 t
4 t
5 t*
Geografi
2 t


Samfunnsfag
3 t


Kroppsøving
2 t
2 t
2 t
Kristendomskunnskap
2,5 t
2,5 t *

Historie

2 t
4 t
Religion og etikk


3 t
Sum fellesfag
32 t
18 t
15 t (20 t)*

Vg2:

* Faget Kristendomskunnskap er obligatorisk for alle elever på KV. Dette faget kan ikke søkes fritak fra. I Vg2 gjennomfører KV obligatorisk hjelpesendingstur til Romania. Denne turen er obligatorisk for alle elever og er en del av Kristendomskunnskapsfaget.

Vg3:

* KV tilbyr Spansk 1, Spansk 2 og Spansk 1+2. Elever som ikke har hatt fremmedspråk på ungdomskolen skal ha 5 timer med fremmedspråk.

Skolen tilbyr programområde språk, samfunnsfag og økonomi:

I Vg2 og Vg3 må du ha: 

Språk, samfunnsfag og økonomi.
Vg2
Vg3
Sosialkunnskap 5 t

Medie- og informasjonskunnskap 1 og 2
5 t
5 t
Entreprenørskap og bedriftsutvikling 1 og 25 t5 t
Matematikk S2
5 t
Sum fordypningsfag
15 t15 tLes mer om fagene på vilbli.no

Les mer om læreplanene på UDIR.no

Design & utvikling: Digi Publishing AS

Personvern