SKOLETURER
Ved Kristen VGS Vennesla har vi en tradisjon på at Vg1 reiser på overnattingstur til leirstedet Fredheim ved Oggevann. Dette blir en tur for både Vg1 MDD og Vg1 Studiespesialiserende. Erfaringsmessig er dette en viktig tur for å etablere vennskap og et godt klassemiljø. Turen finner sted tidlig på høsten. Elevene reiser opp i skolens biler. Vi anbefaler alle elever å reise på turen. Det blir mange spennende aktiviteter og bli-kjentleker oppe på Fredheim.

Skoletur til Romania VG2
Her på skolen har elevene et fag som heter kristendomskunnskap. En viktig del av læreplanmålene i kristendomskunnskapsfaget omhandler veldedig arbeid. Det blir derfor lagt opp til en hjelpesendingstur til Romania i vårsemesteret for Vg2. Turen arrangeres i regi av skolen i samarbeid med Geir og Elin Myhra og organisasjonen «Outstretched hands of Romania» som driver hjelpearbeid og menighetsarbeid i Romania.
Mer om organisasjonen kan leses på handsofromania.org.
Organisasjonen i Norge som Geir og Elin Myhra driver heter make a Change, make-a-change.no -Denne turen er inkludert i skolepengene.

I Romania blir elevene godt tatt hånd om. Det blir flere lærere/ledere fra skolen som er sammen med elevene der nede under hele oppholdet. I tillegg får hver gruppe med seg en fra organisasjonen som er kjent der nede og kjenner språket til å bli med rundt. Elevene overnatter på Hope Center i Caramidari. Dette stedet blir lukket med høye jernporter om natten og de voksne sover også der. Selv om elevene skal ned til et fattig område, kan dere som foreldre være sikre på at dette er helt trygt.
I Romania er elevene med på ulike former for kristelig humanitært arbeid. Alt fra aktiviteter med barna, dele ut mat og klær til de fattige, delta aktivt i lovsang, besøke barnehager, besøke enkelte familier som trenger hjelp. Vi reiser også rundt og ser på skoler og konserter der nede. Vi tar også en tur innom hovedstaden Bucaresti hvor det blir mulighet for shopping, museum og vi besøker Ceausescu.

Formålet med turen 
  • Hjelpesendingstur 
  • Inngår i læreplanen for kristendomskunnskapsfaget
  • Gir elevene mulighet til å hjelpe andre mennesker- både i regi av kristen tro og humanitært arbeid
  • Gi elevene innblikk i hvordan ungdom med andre livsvilkår lever – perspektiv
  • En sosial opplevelse både for personlig utvikling og sosialt som gruppe
  • …ikke minst et minne for livet…
 <br><img class= <img class=  <img class=  <img class= <img class= Skoletur til London VG3
I VG3 kan elevene reise på skoletur til London dersom de ønsker. Da er det programfag som står på programmet. Elevene vil få oppleve det yrende kulturlivet i London og delta i aktiviteter som er aktuelt for programfagene musikk, dans og drama.

 <img class=Danseelevene besøker butikker som selger danseutstyr, The Covent Garden og ballettscener. På Pineapple kan elevene delta i åpne danseklasser i blant annet Bollywooddans, jazz og moderne. Dramaelevene kan blant annet oppleve gode forestillinger og workshop i drama, og kanskje en tur back stage med regissører. England har mange kjente musikkforretninger og felles for alle elevene er den gode musikalopplevelsen. Turen til London er en tur som er rettet mot programfag og er en minnerik og sosial avslutning på siste skoleår her hos oss. Elevene får være med å utforme programmet for turen etter hva de ønsker å oppleve i London. I tillegg til programfagsområdene, dekker også turen læreplanmål i historie og religion. Vi pleier å legge inn en tur til British museum og elevene får oppleve ungdomsmøte med Hillsong og St. Pauls katedral. Andre sosiale ting kan være elvevandring langs Themsen hvor vi besøker blant annet Tower Bridge, London Eye og Big Ben. <img class= <img class=
Turen kommer på om lag 7000 kroner, hvorav man må regne med 4500 kr i hotell og flybilletter samt lommepenger og penger til musikal og diverse. Elevene pleier å samle inn penger til denne turen i forkant for å dekke inn tur og aktiviteter underveis. Denne turen er ikke obligatorisk for elevene, og de kan velge å være hjemme. Den er ment som et frivillig tilbud for å berike elevenes kulturelle og sosiale opplevelse.

                                     <img class=
Skoletur til Israel VG2 for MISJONSLINJEN
I VG2 reiser elevene på misjonslinjen på skoletur til Israel. Programmet er fortsatt under utarbeidelse, men planen er å se på tidligere misjonsreiser og hvordan dagens misjonsarbeid fungerer. Midtøsten er gjenstand for mye medieoppmerksomhet og har en kunnskapsverdi innenfor kompetansemålene i flere fag på ”misjonslinjen”.
Reisekostnadene her er foreløpig estimert til kr 10 000,- og elevene vil få mulighet til å samle inn midler til delvis dekning av turen. Turen er tenkt gjennomført i februar, uke 6 og 7.

Skoletur til Afrika VG3 for MISJONSLINJEN
I VG3 reiser elevene på misjonslinjen på skoletur til Afrika. Man planlegger å besøke misjonsstasjoner der og samarbeide med misjonærer som er ute på feltet. Hjelpearbeidet vil blant annet bestå av å hjelpe fattige til å starte egen virksomhet for å kunne skaffe mat og nødvendig utstyr til seg og sin familie. Reisekostnadene her er foreløpig ikke beregnet fordi dette ligger et stykke fram i tid, men det legges opp til en 3 ukers tur i perioden februar - mars.

Design & utvikling: Digi Publishing AS

Personvern