Påbygging til generell studiekompetanse for yrkesfaglige utdanningsprogram er et studie som gir mulighet for å søke seg inn på de fleste universiteter og høyskoler. Søkere må ha ungdomsrett for å kunne benytte seg av tilbudet. Tilbudet gjelder for dem som har tatt 2-årig yrkesskole, og/eller fullført sin læretid eller har tatt fagbrev.

KV tilbyr Vg3 påbygging til generell studiekompetanse. Dette studietilbudet er for elever som ønsker å oppnå generell studiekompetanse.

Studietilbudet er for elever som har:

 • fullført 2 år på yrkesfag
 • Oppnådd yrkeskompetanse med fag og svennebrev
 • Oppnådd yrkeskompetanse uten fag og svennebrev

I programområdet for påbygging får du:

 • Kartlagt din tidligere kompetanse.
 • Vurdert ditt nåværende faglige nivå i forskjellige fag.
 • Være en del av én klasse på inntil 30 elever.
 • Samarbeide med elevene på musikk, dans og drama.
 • Daglige oppdateringer av undervisningsopplegg på itslearning.
 • Dyktige lærere som ser den enkelte elev.
 • Gratis utlån av bøker og undervisningsmateriell.
 • Tilrettelagt undervisning og jevnlig kontakt med PPT.
 • Leasing av Mac/PC hvis du ønsker det.

Fagoversikt:

Fellesfag
Vg3
Norsk
10 t
Matematikk 2P-Y
5 t
Naturfag
3 t
Historie
5 t
Kristendomskunnskap
5 t*
Kroppsøving
2 t
Sum fellesfag
30 t


* Faget Kristendomskunnskap er obligatorisk for alle elever på KV. Dette faget kan ikke søkes fritak fra. I Vg2 gjennomfører KV obligatorisk hjelpesendingstur til Romania. Denne turen er obligatorisk for alle elever og er en del av Kristendomskunnskapsfaget.

* Elever som tidligere har fullført noen av fellesfagene, må erstatte disse timene med et programfag. Ta kontakt med skolen for å vite hvilke programfag som tilbys.


Les mer om yrkesfaglig opplæring før innsøking på vilbli.no

Les mer om fag og læreplaner på UDIR.no

Design & utvikling: Digi Publishing AS

Personvern